Mission

Gospel Mission

Vår församling är med och stöder ett missionsarbete i Kenya. Vår vision är att hjälpa församlingar att sprida det glada budskapet om Jesus. Vi samarbetar med en mission i Norge som heter Gospel Mission. Tillsammans med en församling i Norge så stöder vi en organisation i Kenya som heter Gospel Commission Fellowship. Vårt samarbete med dem startade i mitten på 80-talet.

Vår mission bygger på förtroende

Nöden är stor och behoven enorma, allt kan vi inte göra men vi prövar hjälpa med det vi kan. Vi i Gospel Mission har bestämt att vi inte ska bestämma vad som ska göras utan de som bor och arbetar där nere ska få möjligheten att styra vilka projekt som de anser vara viktigast. I samråd med Gospel Commission Fellowship så ger vi stöd till kampanjer och spridande av evangeliet varje månad. Efter att detta kommit igång så har väckelsen fått ny fart och många människor har kommit till tro på Herren Jesus Kristus och vi har sett att Gud välsignar detta arbete. Vi har bland annat hjälpt dem att köpa in en lastbil som de använder för att åka ut till olika områden och ha möten. På detta sätt planteras nya församlingar och Guds ord har framgång.

IMG_4906IMG_4921

Församlingarna blir som hjälpcentraler i områdena. Därifrån får många familjer hjälp och det är inte bara missionen från utlandet som ger hjälp utan de som bor där har en enorm kärlek till sitt eget folk och de arbetar för att hjälpa de allra fattigaste i sin omgivning. Evangelisterna blir viktiga informatörer som kan ge vägledning och de ser de olika behoven i församlingarna.

Det är fascinerande att se hur de arbetar för att få en kyrka att samlas i för att prisa Herren. De bränner tegel och murar eller så reser de upp lerväggar. Det är församlingarna själva som samlar ihop medel för att kunna sätta upp väggarna till lokalen. Men så är det takstolarna och plåten till taket som är en tung ekonomisk börda för dem. Men tack och lov och Halleluja, där kan vi komma in och ge stöd så att församlingarna kan ha möten trots sol eller regn.  Gospel Mission har varit med och välsignat flera församlingar med plåttak.

Nytt kyrkbygge  nytt kyrkbygge 2

Andligt och socialt arbete går hand i hand

Även om vårt fokus är det andliga arbetet med att sprida evangelium så kan man inte blunda för de stora sociala behoven som finns. Gospel Mission har bland annat hjälpt många änkor att få nya hus med plåttak. Vi ger även lite stöd till en liten skola som hjälper de allra fattigaste barnen i området.

CIMG1824

Tillsammans blir vi starka

Vi är flera organisationer som arbetar i området runt Gospel Commission Fellowship och det är så fint att se att hjälpen når fram och ger hopp och liv till människorna som bor där nere i bushen. Skola, klinik, barnhem och evangeliskt arbete är frukter av att människor har hörsammat Guds kallelse och börjat bygga i tro. Både ande, kropp och själ får hjälp när Jesus besöker ett område.  Det är skönt att se att vi tillsammans kan ge hopp och framtid även om vi inte kan hjälpa alla. Vi tycker det är viktigt att de som lever och bor i bushen får vara med och styra hjälpinsatserna. Det är de som förstår bäst vilka utmaningar livet där nere bjuder på.

Att rätt förvalta vårt pund

Att arbeta med mission och hjälparbete kan vara riktigt så invecklat ibland. Att ta de rätta avgöranden i olika situationer ibland blir man frestad att ta snabba och akuta avgörande som löser situationer för tillfället istället för att tänka lite längre fram. Det är som att ha en höna, antingen kan du slakta hönan och ha mat för en dag, eller så kan du spara hönan tills du får möjlighet att skaffa en tupp och plötsligt har du helt andra förutsättningar och din hönsgård växer och ger tillbaka mycket mer än du startade med.

Må Gud välsigna varje glad givare och förebedjare för detta arbete, vi arbetar inte för oss själva utan för vår Gud och inför honom ska vi alla en dag göra räkenskap.