Om Sion

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn  och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.            Matt 28:18-20